Köpvillkor

Innehållsförteckning

Inledning
1. Avtalet
2. Parter
3. Priser
4. Avtalets villkor
5. Orderbekräftelse
6. Betalning
7. Leverans
8. Ansvar för varorna
9. Ångerrätt
10. Kontroll av varan
11. Reklamation vid fel och anmälning av förseningar
12. Köparens rätt vid förseningar
13. Köparens rättigheter vid fel
14. Säljarens rätt då köparen inte uppfyller kraven
15.Abonnemangsvillkor:
16. Debitering vid outlöst paket:
17. Adressändring/flytt


Inledning:
Detta köp regleras av följande vanliga försäljningsvillkor för konsumentköp av varor över internet. Med konsumentköp innebär detta att försäljningen av varor till konsumenten inte är det
huvudsakligen som en del av affärsverksamheten och när säljaren agerar
affärsverksamhet med försäljning av varor över internet. Kontraktet har upprättats och rekommenderats
att användas av konsumentombudsmannen.
Konsumentköp via Internet styrs huvudsakligen av avtalet, konsumentköpslagen, marknadsföringslagen,
restriktiva lagen och lagen om elektronisk handel, och dessa lagar ger konsumenterna
oumbärliga rättigheter. Villkoren i kontraktet skall inte tolkas som begränsandelagstadgade rättigheter,
men framställer parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter i e-handel. 
Säljaren kan välja att erbjuda köparen bättre villkor än de som anges i dessa försäljningsvillkor.
I de fall där kontraktet inte direkt ger lösningen på ett problem, måste kontraktet slutföras med relevanta lagbestämmelser.

1. Avtalet
Avtalet mellan köpare och säljare består av den information som säljaren ger om inköpet i
orderbekräftelsen i nätbutiken (den innehåller bland annat information om varan,
antal, kvalitet, andra egenskaper, pris och leveransvillkor), eventuellt direkt
kontakt mellan parterna (t.ex. e-post) och dessa försäljningsvillkor.

I händelse av konflikt mellan den information som säljaren har lämnat om inköpet i orderbekrätelsen i
Online-butiken, direkt kontakt mellan parterna och villkoren för försäljningsvillkoren går direkt kontakt mellan parterna och informationen i orderbekräftelsen framför försäljningsvillkoren, förutsatt att det inte strider mot bindande lagstiftning.

2. Parter
Säljare
Frimanamn: Ventilasjonsfilter AS
Kontaktadress: Bedriftsveien 27, 3735 Skien
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefonnummer: 35102440
Organisasjonsnummer: 912377946mva

Köpare är den person som genomför beställningen.


3. Priser
De priser som anges i webbutiken är i NOK, inklusive mervärdesskatt.
Information om de totala kostnaderna köparen måste betala, inklusive alla avgifter,
(moms, tull och liknande) leveranskostnader (frakt, fakturering,
förpackning etc.) och specifikation av de enskilda objekten i det totala priset anges i
orderspecifikationen före beställningen görs. (Leverans till Svalbard eller Jan Mayen måste
säljas utan tillsats av mervärdesskatt)


4. Överenskommelse

Avtalet är bindande för båda parter när köparens order har mottagits av säljaren.
En part är dock inte bunden av avtalet om det finns felskrivningar i erbjudandet från säljaren i orderbeskrivningen i nätbutiken eller i
köparens order, och det en annan part insåg eller borde ha insett att ett sådant fel fanns.


5. Orderbekräftelse
När säljaren har mottagit köparens order ska säljaren bekräfta utan onödigt dröjsmål beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till köparen. Det rekommenderas att köparen kontrollerar att orderbekräftelsen matchar
ordern i fråga om kvantitet, artikeltyp, pris etc. Om det är så att beställningen inte överensstämmer
med orderbekräftelsen ska köparen kontakta säljaren så snart som möjligt.

6. Betalning
Säljaren kan kräva betalning av varan från det att den sänds från säljaren till köpare.
Orderbeloppet reserveras när du lägger din beställning och debiteras först när ordern skickas från vårt lager.
Om köparen använder kreditkort2 eller betalkort3 vid betalning kan säljaren reservera
orderbeloppet på kortet vid beställningstillfället i upp till 14 dagar från att beställningen är gjord.
1 Se lag av 19 juni 1969 nr 66 om mervärdesskatt 16 §.
2 Ett kreditkort är ett betalkort där uppgörelsen av köpet sker efteråt av kreditgivaren
(kreditkortsföretag) som skickar kortinnehavarens faktura med betalningsförfrågan.
3 Ett betalkort är ett betalkort som är kopplat till ett bankkonto. Vid köp med kortet innebär att användarens konto blir
debiterat och beloppet överförs till betalningsmottagarens konto.
Vid betalning med kreditkort, kan lag om kreditköp etc. komma i bruk.5
Om säljaren erbjuder faktura ska köparens faktura utfärdas när beställningen skickas ut.
Förfallodagen ska fastställas minst 10 dagar från det att köparen mottog beställningen.
Har säljaren ett separat behov av att kräva en förskottsbetalning från köparen, till exempel vid
tillverkningsköp, kan säljaren kräva detta.
Köpare under 18 år kan bara betala direkt vid säljarens leverans av varan eller genom
uthämtning mot postförskott.

7. Leverans m.v.
Filtergiganten.se levererar kun till Sverige.
Leverans av varan från säljaren till köparen sker på den plats och vid den tidpunkt
som anges i orderinformationen i nätbutiken. Levereras normalt inom 3-5 arbetsdagar.
Om leveranstiden inte anges i orderinformationen måste säljaren leverera varan
inom rimlig tid och senast inom 30 dagar efter kunden gjort sin beställning. Ska säljaren vara säker
på att varorna levereras till köparen är han skyldig att få varorna transporterade till destinationen
via lämplig väg och under normala förhållanden för sådan transport. Leveransadressen är hos köparen
om inget annat överenskommits mellan parterna.


8. Ansvar för varan
Ansvaret för varan överförs till köparen när varan är mottagen av köparen enligt överenskommelse.
Om leveranstiden har uppfyllts och köparen inte tar emot beställningen som är levererad till
honom eller henne enligt avtalet har köparen fortfarande ansvar för förlust eller skada som
på produkten eller dess egenskaper.

9. Ångerrätt
Köparen kan ångra inköp av produkten i enlighet med bestämmelserna i den restriktiva lagen. Ångerrätt
innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan anledning, även om det inte finns något
fel på varan eller leveransen.
Köparen måste meddela säljaren om utnyttjande av ångerrätten inom 14 dagar från det att varan, de
föreskrivna uppgifter om ångerrätten har mottagits. Tar köparen emot
retursedel och nödvändig information vid ett senare tillfälle än vid leverans av
varan börjar ångerrätten gälla från det datum köparen erhåller denna blankett och
information. Om köparen inte har fått tillräcklig information eller returblankett, kommer ångerrätten att
löpa ut 3 månader efter mottagandet av varan. Om köparen inte har mottagit information om ångerrätten överhuvudtaget är tidsfristen är 1 år.
Meddelande från köparen till säljaren angående användningen av ångerrätten bör vara skriftlig för att kunna bevisas
(returblankett, e-post, fax eller brev), och det måste innehålla information om hur köparen kommer att returnera varan till säljaren.
4 Se det mönsteravtal som utarbetats av den gemensamma kontraktskommittén för sparbanken och finansbranschen
huvudorganisation - Villkor för kreditkort och betalkort - Konsumentrelationer, avsnitt 12 och Mönstervillkor
utarbetad av Sparebankforeningen och finansbranschens huvudorganisation för betalkort, punkt 11.
5 Lag av den 21 juni 1985 nr 82 om kreditköp etc.
6 personer under 18 år kan bara betala på de angivna sätten eftersom de inte kan lösa skuld, se lagen från den 22 april
1927 på vegna vergemål  av obehöriga personer (vgml.) § 2.
7 lagen från den 21 december 2000 nr 105 om offentliggörande och ångerrätt, etc. genom distansförsäljning och försäljning utanför fasta
uttag (ångerrätt).
När du använder ångerrätten måste varan returneras till säljaren inom rimlig tid.
Säljaren är skyldig att återbetala hela inköpspriset till köparen inom 14 dagar från det datumet säljaren tar emot varan eller varorna läggs till förfogande för säljaren. Säljaren kan inte ange avgifter för köparens användning av ångerrätten, men säljaren kan kräva att
köparen ska betala kostnaden för returleveransen. Returfrakten är helt täckt av kunden.
Köparen kan kontrollera produkten innan han eller hon ångrar köpet. Produkten måste ändå kunna returneras till säljaren i ungefär samma
skick och kvantitet som det var i det fallet köparen fick det. Köparen ska returnera föremålet tillbaka till säljaren i originalförpackningen om
detta är möjligt.
Köparen kan inte ångra inköp av varor som försämras snabbt, varor som enligt deras funktion inte gör att de
kan returneras, eller på ljud- och videoinspelningar (inklusive cd-skivor, dvd-skivor) eller
datorprogram där förpackningen är bruten. Det senare undantaget gäller endast
om säljaren tydligt har angett villkoren för bruten försegling gällande ångerrätten.
Vid utnyttjande av ångerrätten, maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att genomföra detta.


10. Undersökning av produkten
När köparen får varorna rekommenderas att han eller hon undersöker i rimlig utsträckning
om det överensstämmer med beställningen, om det har skadats under transport eller om
det något saknas.
Om föremålet inte matchar beställningen eller något saknas måste köparen anmäla till säljaren genom reklamation, se punkt 11 i kontraktet.


11. Reklamation vid fel och anmälan av förseningar
Om det föreligger ett fel i varorna måste köparen inom rimlig tid efter att han eller hon hon upptäckte det,
meddelade säljaren att han eller hon kommer att utnyttja reklamationsrätten.
Tidsgränsen får aldrig vara kortare än två månader från det datum konsumenten upptäckte
defekt. Klagomål måste dock ske senast två år efter att köparen tog över objektet. om
produkten eller delar av den är avsedda att hålla avsevärt längre är garantiperioden fem år.
Vid förseningar måste anmälan göras inom rimlig tid efter leveranstiden har gått ut eller  varan inte levererats.
Om föremålet betalas med kreditkort kan köparen också välja att reklamera och skicka anmälan
direkt till fordringsägare (kreditkortsföretag) .8
Anmälan till säljaren eller fordringsägare ska vara skriftlig (e-post, fax eller brev).

12. Köparens rätt vid förseningar
Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent i enlighet med avtalet mellan
parter, och detta beror inte på köparen eller förhållandet på köparens vägnar, kan köparen
i enlighet med reglerna i konsumentlagstiftningen kapitel 5 om omständigheter kvarstår
få köpeskilling tillbaka, kräva fullgörande, upphäva avtalet eller kräva ersättning från säljaren.
Överensstämmelse: Om säljaren inte levererar varan inom den lovade leveranstiden, kan köparen
upprätthålla köpet och ange en ytterligare rimlig tidsfrist för säljaren att uppfylla. Köparen
kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan 
övervinna eller om uppfyllelse kommer att orsaka en sådan stor nackdel eller kostnad
8 lag av den 21 juni 1985 nr 82 om kreditköp etc. § 8
5
för säljaren att det finns ett betydande oproportionerligt intresse för köparen och säljaren
att mötas. Om problemen misslyckas inom en rimlig tid kan konsumenten kräva uppfyllelse.
Hävning: Köparen kan säga upp avtalet med säljaren om förseningen är signifikant
eller om säljaren inte levererar varorna inom tidsfristen för uppfyllande som
köparen har tillhandahållit. Köparen kan dock inte säga upp avtalet under tidsfristen
om säljaren inte har meddelat att han eller hon inte kommer att uppfylla avtalet inom tidsfristen.
Ersättning: Köparen kan också kräva ersättning för förlust som han eller hon lider av
av säljarens förseningar, se avsnitt 24 i konsumentköpslagen.
Köparen måste göra anspråk till säljaren genom klagomål, se punkt 11 i detta kontrakt.

13. Köparens rättigheter vid fel
Om objektet har en defekt och det här inte beror på köparen eller förhållandet på köparens sida,
får köparen, i enlighet med bestämmelserna i lagen om konsumentinköp, kapitel 6, i förekommande fall
köpeskillingen tillbaka,  få varan ersatt/lagad och levererad på nytt, anspråk på prissänkning, anspråk
på att avtalet hävs eller att pengar betalas tillbaka av säljaren.
Korrigering eller nyleverans: Om föremålet har en defekt kan köparen kräva att
säljaren korrigerar defekten eller returnerar motsvarande föremål. Säljaren kan motsätta sig
köparens krav om verkställan av fordran är omöjlig eller om det innebär orimliga kostnader för säljaren.
Säljaren måste göra reparationen eller leveransen inom rimlig tid. 
Korrigering eller ersättning ska lämnas kostnadsfritt till köparen, utan risk för att köparen ska behöva göra
utlägg eller hamnar i en situation som innebär en betydande nackdel för köparen. Säljaren kan inte göra
mer än två försök att rätta till eller på nytt skicka ut samma sak, om inte det det finns särskilda skäl till varför ytterligare försök är rimliga.
Även om köparen inte kräver korrigering eller omleveranshar säljaren rätt erbjuda korrigering eller omleverans om detta händer utan dröjsmål.
Om säljaren tillhandahåller korrigering eller omfördelning, får köparen inte kräva en prisreduktion eller att avtalet hävs.
Prisreduktion: Om felet inte korrigeras eller returneras, kan köparen kräva en lämplig prisreduktion.
Hävning av köp: I stället för prissänkning kan köparen säga upp avtalet, föutom om felet är oväsentlig.
Ersättning: Köparen kan också kräva ersättning för ekonomisk förlust som han eller hon lider av
som en följd av att produkten är defekt enligt lagen om konsumentinköp § 33.
Köparen måste göra anspråk till säljaren genom klagomål enligt punkt 11 i detta kontrakt.
Reglerna om reklamation gäller i tillägg till, och oberoende av, reglerna för ångerrätt och eventuella garantier som lämnas av säljaren.

14. Säljarens rätt då köparen inte uppfyller kraven
Om köparen inte betalar eller uppfyller övriga skyldigheter enligt avtalet, och detta inte sker på grund av säljaren eller felet ligger på
säljarens sida, kan säljaren, i enlighet med reglerna i Konsumentköpslagen Kapitel 9, efter omständigheter, kräva att få varorna tillbaka, kräva
avtalet uppfylls, kräva att avtalet hävs samt ersättning från köparen. 
Säljaren kan också efter omständigheterna kräva ränta på sen betalning, inkassokrav och avgift på outlösta paket som inte är förskottsbetalda.

Överensstämmelse: Om köparen inte betalar kan säljaren behålla inköpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen (enligt avtal).
Om varorna inte levereras förlorar säljare sin rätt eftersom han väntar orimligt länge sätt för att befordra fordran.
Hävning: Vid väsentlig försening av betalning eller annat väsentligt fel av köparen, får säljaren säga upp avtalet.
Säljaren kan dock inte häva köpet efter att köpeskillingen är betald.
Säljaren kan också häva köpet om köparen inte betalar inom ytterligare tidsfrist fastställd av säljaren. Säljaren kan dock inte häva köpet
medan den extra tidsfristen löper ut, om inte köparen har sagt att han eller hon inte vill betala.
Ersättning: Säljaren kan kräva ersättning från köparen för ekonomisk förlust som han eller hon
hon lider av på grund av kontraktsbrott från köparen enligt konsumentinköpslagen §46.
Ränta på sen betalning / inkassosavgift: Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen
lag om ränta vid försenad betalning.9 Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsmeddelande skickas till inkasso,
och köparen kan då hållas ansvarig för avgifter enligt lagen om inkassovillkor och annan indrivning av förfallna  engakrav.
10
Avgift för outlösta icke förbetalda varor: Om köparen inte 
löser ut obetalda varor kan säljaren debitera köpare med en avgift på 300 kr


15.Abonnemangsvillkor:

Abonnemang, väljer du att ha ett abonnemang hos oss behöver du själv inte ha koll på när det är dags att byta filter.
Två gånger per år skickar vi dig ett filterset helt automatiskt. Om du har valt att betala med kort dras summan direkt från ditt kort
enligt avtal. Om du har valt fakturabetalning kommer fakturan skickas ut via post.
Abonnemanget löper i 18 månader och kan avslutas skriftligen med 6 månaders varsel. Abonnemanget förnyas
automatiskt om det inte avslutas. Uppsägning måste ske via vår mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


16. Debitering vid outlöst paket:

Returnerar, om paketet som skickats från oss efter beställning eller ett abonnemangsutskick inte hämtas ut, får vi kostnader för frakt och returhantering. För att täcka dessa kostnader kommer vi att debitera dig som kund för detta för en avgift på 139 kronor.

17. Adressändring/flytt:

För adressinsändring och flytt: Du måste rapportera till kundtjänst om du flyttar och din adress behöver ändras hos oss.
Vi debiterar frakt och returavgift vid leveranser till adress som inte är giltig längre.

Våre fordeler

Varför skall du köpa filter hos Filtergiganten.se?

  • - Markedets bästa priser!
  • - DHL Express leverans på döra inkluderat i priset!
  • - Vid köp av 3 filter får du det 4e på köpet!
  • - Högsta kvalite i enlighet med nya ISO standard: 16890

Kontakt oss

 Ventilasjonsfilter AS
 Mælagata 58, 3716 Skien, Norway
 Kundecenter: support@ventilasjonsfilter.no
 Tlf. Salg/Admin: +4735102440 (09:00-15:00)
 Org.nr.: 912377946mva (NO)

Personvernerklæring

 

Om Oss

Filtergiganten.se drivs av en Norsk koncern som producerar och säljar ventilationsfilter i Europa och USA. Vårt mål är att hålla den högsta kvalitén med marknadens lägsta priser.

Därfor erbjuder vi prisgaranti! Hittar du samma filter till lägre pris hos någon annan, får du det priset av oss. (Gäller ej vid nedsatt eller REA pris). 

Vi skickar med DHL Express från vårat central lager i Norge och leverans sker normalt dagen efter, till din dörr.

Ventilationsfilter hittar du hos oss!

Copyright © 2018 Filtergiganten.se. All Rights Reserved.